ITK Kauõppurid sotsiaalvõrgustikes?

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ITK Kauõppurid sotsiaalvõrgustikes?

RVane
Tekkis küsimus et kas käesoleval aastal alustanud ITK kaug-/päeva- ja/või õhtuõppurid on loonud ka näiteks õppetööväliseks (või miks mitte ka õppetöö alaseks) suhtluseks mõne Skype'i/FaceBook'i/Google+'i vestlusgrupi, kus ka peale käesoleva aine lõppu tudengitevaheline vestlus jätkuda võiks?

Kas kellegil on infot olemasoleva taolise grupi kohta?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ITK Kauõppurid sotsiaalvõrgustikes?

SiimVeskilt
Esimesena lõi DK13 fb grupi: https://www.facebook.com/groups/1479906218941150/

Seejärel lõin ka oma rühma, DK14, jaoks grupi: https://www.facebook.com/groups/967201723296306/ kuhu lisasin kõik, kellele oli võimalik kutset saata, osasid ei saanud lisada kuna neil on fb sätted sellised ja ehk nad liituvad ise. Kui su rühmal pole gruppi võid meie omaga liituda, minu poolest võiks mingi üldine grupp olla, võtame nii või naa samu aineid.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ITK Kauõppurid sotsiaalvõrgustikes?

DianaLohmus
In reply to this post by RVane