Internetivabadusest

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Internetivabadusest

OliverTiks
This post was updated on .
Lõppenud nädalal avaldati uus internetivabaduse raport, mille järgi on Eesti selles vallas maailmas jätkuvalt teisel kohal Islandi järel (link uudisele).

Kuidas sellistesse tabelitesse suhtuda? Kas nad näitavad ka asjade reaalset seisu või on pigem eksitavad? Minu arvates võiks uuringus kuidagi kajastuda ka seni normaalseks peetavad tootjapoolsed regionaalsed piirangud teenuste ja sisu kättesaadavusele, mis ju iseenesest samuti ahendavad internetikasutajate valikuvabadust (ja suunavad piraatluse teele).

Eesti kohta kirjutatuga saab lähemalt tutvuda siin. Äramärkimist leiavad muu hulgas Delfi kommentaaride kohtuasi, hasartmänguportaalide blokeerimine, autoriõiguslaste tegevus sisu piiramisel ja andmete säilitamise nõue Euroopa Liidus.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

Pirjo Elbrecht
Mina nendesse statistikatesse väga ei usu.
Eesti puhul on lihtne, siin lihtsalt on nii palju seaduseid vastu võetud, mis teatud mõttes tekitavad eel tsensuuri.
*Eestis ei tohi tõde rääkida, sest "pahasid" kaitsevad Eestis seadused. Vt allolevat linki http://www.postimees.ee/1022958/eestis-hakatakse-sonavabadust-piirama
*allikakaitse seadus.

Hiljaaegu võeti veel üks oluline seadus vastu aga hetkeliselt ei tule meelde.

Inimesed lihtsalt on nii ära tsensuuritud, et pole vajaduse enam võrgus tsensuurida.
Kui panna Delfisse vähegi kriitiline kommentaar kellestki või millestki, kustutatakse see kohe.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

Kaidar
In reply to this post by OliverTiks
Ma arvan, et Eestis on internetivabadusega kõik hästi. On õigus enda arvamusi välja öelda ja külastada ilma piiranguta erinevaid internetiallikaid. Ainsad kodulehed, mis on blokeeritud, on seotud internetimängudega, mis pole Eestis registreeritud http://www.emta.ee/public/Kontroll/MTA_must_nimekiri_30.07.2014.pdf
Ka kurikuulus ACTA jäi vastu võtmata. Delfi jm kommentaaride lisamise puhul pead nõustuma eelnevalt kommentaaride avaldamise tingimustega, mistõttu võibolla tõesti kõik kommentaarid ei avaldata, kuid keegi ei keela seda enda blogis põhjalikumalt käsitleda.
ss
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

ss
This post was updated on .
In reply to this post by Pirjo Elbrecht
Leian, et sõnavabaduse piiramine on vajalik. Õigus sõnavabadusele ei ole sugugi mitte ainus inimõigus, ning see ei ole kuidagi teistest õigustest ülem. Infoühiskonnas on sõnadel võim, ning internet on väga efektiivne võimendi ükskõik millisele informatsioonile. Selleks, et oleks võimalik kaitsta kõiki teisi inimõigusi on sõnavabadusele mõistlike piiride seadmine absoluutselt vajalik. Tuleb vahet teha näilisel vabadusel ja tegelikul vabadusel. Sõnavabadus ei tohiks kunagi olla relv, millega võimu omav rääkija saab oma vähema võimuga oponendi alistada, sest siis pole sellel enam vabadusega mitte midagi pistmist.

Mõtleme Richelieu tsitaadile: Antagu mulle kuus rida, mille on kirjutanud kõige ausama mehe käsi – ja ma leian neist põhjuse ta üles puua. Kuid hetkel ei ole suurkorporatsioonide käes mitte kuus rida, vaid pea kogu inimkonna intellektuaalne väljund. Kas me tõesti tahame, et neil oleks võimalus seda infot vabalt levitada? Facebook või Google võib ilmselt paari andmebaasipäringuga hävitada ükskõik millise maakera elaniku elu.

Ühesõnaga, ma ei ajaks sassi sõnavabadust ja internetivabadust. Internetivabaduse eesmärk peaks olema ainult sidekanalite sõltumatuse tagamine.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

GermoVali
In reply to this post by OliverTiks
Minu arvates on Eestis asjad ikkagi pigem hästi kui halvasti ning see kui mõningad saidid eeldavad kasutajatingimustega nõustumist või kui moderaator kustutab enda suva järgi kommentaare ja muid kirjeid, siis see pole veel tsensuur. Tsensuuri all tuleks mõista süstemaatilist sõna- ja mõttevabaduse piiramist eesmärgiga vaigistada teisiti mõtlemine. Põhimõtteliselt on meil siiski pigem hästi, sest teisiti mõtlemine on lubatud ning küsimus on ainult kui palju mõttekaaslasi suudab see teisiti mõte leida.

Ei nõustu Silveriga, et sõnavabadust tuleks piirata. Sõna võiks siiski jääda vabaks, kuid jälgida tuleb, mida räägitakse või kirjutatakse. Olgugi, et sõnavabadus eksisteerib, ei ole lubatud viha või vaenu õhutamine, solvamine jms. Seega kui sõnad ei tohi niigi eelpool nimetatut ja palju muudki, siis milleks neid piirata? Õiglases ühiskonnas ei saa sõnavabadus kindlasti olla relvaks võimukandjaile vaid pigem siiski opositsioonile, kes peaks ise õppima sõnavabadust efektiivselt ära kasutama. Pigem on sõna- ja mõttevabaduse piiramine efektiivseks relvaks võimu omajaile.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

TauriAlas
In reply to this post by ss
Silver suutis ühte paketti kõik ideed kokku panna.

Siiski tahaks välja tuua kõigele lisaks ka araabiamaad (ning Hiina), kus on internetivabadust minu meelest ebamõistlikule tasemele piiratud. Me ei tohiks olla hävitavad, kuid mitte ka arengut pärssivad - sellise mõtte võiks keegi nende riikide kodanikele ja juhtidele edasi anda,
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Internetivabadusest

karina.egipt
In reply to this post by OliverTiks
Internetivabaduse piiramise juhtumeid Eestis väga ette ei tulegi. Delfi kommentaatorite kohtusaagat ei saa kuidagi interneti vaba kasutamisega seostada. See on täiesti normaalne nähtus, kus väljaöeldu või kirjapandu eest tulebki vastutada. Siinkohal nõustun Silveriga.

Osaliselt võib analoogiaid tõmmata Uku Särekanno artiklis "Nõuame alfaisast pehmo-politseid!" väljatooduga ehk niikaua kui enda tagaaias on kõik korras peaks riigi poolne kontroll olema minimaalne aga jällegi teises olukorras heidetakse ette, et miks ei sekutud varem.