Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

classic Classic list List threaded Threaded
18 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

DianaLohmus
Olles ära teinud sellenädalase blogipostituse, hakkasin uudishimust uurima erialaseid tööpakkumisi ning lugesin ka teiste inimeste arvamusi, milline peaks olema üks hea IT spetsialist või IT proff. Töökuulutusi on seinast seina: otsitakse nii väga kitsalt spetsialiseerunud spetsialiste, kui ka nn. kokk-kelner-keevitaja tüüpi spetsialiste, kes peavad kõike teadma. Leidsin ka sellise artikli "3 asja mida peaksid kaaluma IT spetsialisti palkamisel.". Milline peaks teie arvates olema hea IT proff või spetsialist ja milliste omaduste põhjal palkaksite tööandjana oma firmasse IT spetsialisti?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

SiimJur
Ma palkaks selle, kes kõige vähema raha eest oleks nõus kõige rohkem tööd tegema. :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

Chito
In reply to this post by DianaLohmus
Nagu artiklis ka välja toodud, ei ole sellist kõikide IT-funktsionaalsustega spetsialisti-inimest olemas. Igaühel oma hargnemine selles suures IT-puus.

Aga kui ikkagi on vaja inimene tööle võtta - kindlasti tuleb teadlik olla tema teadmistest-kogemustest (neis ka kindel olla), vaadata suhtumist ja suhtlemisvõimekust teistega. Igaks juhuks ka tausta-uuring teha, kes teab...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

MeelikaLukner
In reply to this post by DianaLohmus
Hea IT proff peaks eelkõige olema spetsialiseerunud pigem kitsamale valdkonnale, sest see on alati parem, kui sa tead ühest asjast põhjalikult kui sajast asjast pealiskaudselt.  Samas võiks olla üks hea IT spetsialist ka kiire õppija ja muutustega kaasamineja, kuna tegemist on niivõrd kiiresti areneva ja muutuva valdkonnaga. See oleks välistatud, et ma õpiks ühe programmeerimiskeele väga põhjalikult ära ja tegeleksin ainult sellega ning mitte millegi muuga. Seega üks hea IT spetsialist võiks olla kindlasti kohanemisvõimeline.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

Kaidar
In reply to this post by DianaLohmus
Ma arvan, et hea IT spetsialist on selline, kes suudab etteantud ülesanded korrektselt ning õigeaegselt ära teha, oleks usaldusväärne ning saaks suhtlemisega hakkama.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

ElenKäsk
In reply to this post by DianaLohmus
Mina arvan, et heale IT spetsialistile kehtivad samad nõuded, mis igale oma valdkonna spetsialistile - oskus meeskonnatööd teha, oskus õppida teistelt ja vajadusel õpetada teisi ja samuti ka hea eneseväljendusoksus nii suuliselt kui kirjalikult. Ning kindlasti hoiab ka oma teadmised jooksvalt värsketena.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

SiimKallakmaa
In reply to this post by DianaLohmus
Kui tuleviku IT spetsialisti omaduste peale mõelda siis arvan, et veelgi tähtsamaks muutub inglise keele oskus kõrgel tasemel. Usutavasti hakkab tööjõud veelgi rohkem rändama ja vähemalt Eestis peaks kasutatav võõrkeel jääma inglise keeleks. Ilmselt muutub tulevikus spetsialiseerumine kitsamale valdkonnale populaarsemaks, sest tehnika muutub pidevalt keerukamaks. Pole võimalik paljude valdkondade arenguga sammu pidada.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

KärtToomel
In reply to this post by DianaLohmus
Huviga avastasin, et kui mõelda IT-profi või üldse mõne professionaali peale, siis peamiste nõudmistena tuuakse järjest enam esile just pigem üldiseid kompetentse ning "pehmemaid väärtusi" ja ka nö people skills'i olemasolu (nagu näitavad ka eelpoolkirjutajate postitused).
Eks siin on ilmselt ka teatav tõepõhi all, sest ilmselt on lihtsam õpetada mõni üldiselt tubli ja töökas inimene programmeerima, kui veenda mõnda stereotüüpset IT-proffi oma suhtlusoskusi arendama ("igasugused suhtlemisoskused on ju üldse pseudoteema").
Omalt poolt lisaksin sinna üldiste kompetentside ja pehmete väärtuste nimekirja ka võime taluda konstruktiivset kriitikat ja sellest õppida. Suure professionaalsuse juures võib ikka tekkida kiusatus end eksimatuks pidada :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

TaaviLohmus
In reply to this post by DianaLohmus
Kui oleksin tööandja rollis, siis otsides IT-spetsialisti, oleks valiku tegemiselt tähtsal kohal lisaks tööülesannete täitmiseks vajalikele teadmistele, hea suhtlemisoskus ning võime teha meeskonnatööd. Leian, et lisaks eelmistele omadustele on tähtsad ka kohusetunne ning tahe ennast edasi arendada.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

alinskaj
In reply to this post by DianaLohmus
Minu arvates, hea IT spetsialist peab algusel iseendale selgeks tegema mis teed ta läheb üldse IT valdkonnas, kas spetsialisti teed või managmenti teed (kus ta ka peab olema proff, aga natuke teist laadi).

Teiseks ta peab olema proff kitsas erialas, aga loomulikult peab aru saama kogu produktis ja nägema suuremat pilti - ehk kõige parem variant kui ta läbinud paar step-i ja teab juba algsust peale kuidas kõik asjad käivad produkti loomisel ning peab alati arendama iseenda.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

Pirjo Elbrecht
In reply to this post by DianaLohmus
Selleks, et raha saada tuleb tänapäeval kõigile meeldida.
Seega peab IT proff olema eelkõige meeldiv inimene, hea oleks kui ta oskaks IT ka.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

SKralik
In reply to this post by DianaLohmus
Minu arvates peaks igal heal spetsialistil olenemata valdkonnast olema
1) valdkondlikud teadmised (nii praktilised kui teoreetilised), mida sügavamad, seda parem;
2) kriitiline ja süsteemne mõtlemine;
3) sotsiaalsed oskused, sh elementaarne viisakus, lubadustest kinnipidamine
ja ta peaks olema "ikkagi inimene".
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

Sten Kaasik
In reply to this post by DianaLohmus
Juba on mainitud sotsiaalseid oskuseid ja tugevat spetsialiseerumist. Minu arust on aga ka olulised laiemad alusteadmised, vähemalt sel tasemel, kuidas asjad põhimõtteliselt töötavad. Ma olen näinud inimesi, kellel on mingid põhimõtted, mis takistavad neid oma spetsiifikast väljaspool midagi tegemast. Konkreetne näide oli selline, et tüüp (insener) keeldus kategooriliselt paari arvuti käivitamisest (põhimõtteliselt kahe nupu vajutamisest), sest see polnud tema eriala ja tal puudus vastav koolitus. Selline suhtumine ei mõju üldiselt kollektiivis eriti positiivselt.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

emaaten
Eeldades, et tulevikus IT osakaal igas valdkonnas veelgi kasvab, siis peaks muutuma arusaam kõigil teistel spetsialistidel, et nemad oleks valmis tegelema ka IT teemadega ning selle tagajärjel võib väheneda vajadus lihtsate IT tugiteenuste järele. Seda trendi toetab ka nn BYOD, et seadmete haldus on töötaja oma asi ning IT spetsialisti roll ses valdkonnas väheneb. Teine tulevikunähtus on erialade piiride hägustumine ning hea IT spetsialist peab olema võimeline kohanduma sõltuvalt konkreetsest tööülesandest ja -kaaslastest, millisesse valdkonda ta süveneb ja edasi arendab. Mina arvan, et tuleviku spetsialisti märksõnad on avatus, paindlikkus ja kiire õppimisvõime.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

hanno-ivar.ilves
In reply to this post by DianaLohmus
Tänapäeva või tuleviku IT spetsialistil tuleb olla õppimisvõimeline, sest olevalt küll valdkonnast muutuvad tehnoloogiad ja arusaamad küll erineva kiirusega, kuid nad muutuvad igaljuhul.
Spetsialiseerumine on tähtis, sest kõige kohta spetsialisti tasemel piisavalt palju teada ei ole võimalik.
Vajalik, et inimene oskab vähemalt niipalju kui vaja teistega suhelda ning ennast arusaadavaks teha, ei ole vaenulik kaastöötajate/klientide suhtes (erimeelsusi esineb ikka). Kui ta töötab koos teistega ühes kontoris, siis täitab elemetaarseid hügieeninõudeid ja üldiselt aksepteeritud käitumisnorme.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

dbuivolov
In reply to this post by DianaLohmus
Kes küsib vahema palka, oskab programmeerida, administreerida ja üldse on valmis orjuses olla.
Dmitri Buivolov
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

diananikolajeva
In reply to this post by DianaLohmus
Minu arust IT spetsialist ei erine mõne teise valdkonna spetsialistist. Mõlemal peaksid olema oma valdkonna teadmised, hea kui ka kogemused. Suhtlemis- ja väljendusoskus ei ole vähemtähtsad, kolleegidega peab oskama suhtleda ning end arusaadavalt väljendama. Kindlasti tulevad kasuks võõrkeeled ning siin eelkõige pean tähtsamaks inglise keelt oskust (kui just töö ei nõua mõnda teist keelt). Väga hea spetsialist on minu arust inimene, kes teeb tööd 101%-le ehk kes teeb natuke rohkem, kui temast oodatakse.    
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Milline peaks olema tänapäeva või tuleviku IT spetsialit?

Sergei_Hristoforov
In reply to this post by DianaLohmus
IT spetsialistil peavad olema tugevad IT oskused, sügav huvi, eetilised printiibid. Kuna IT valdkond muutub ja areneb väga kiiresti, IT spets peab ennast koguaeg arendama, muidu jääb rongist maha. Sellist inimest palkaksin)