Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

classic Classic list List threaded Threaded
18 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

DianaLohmus
Viimaste päevade uudised: Jürgen Ligi astus tagasi oma Facebooki postituse pärast. Mis arvate, kas poliitikul on õigus oma mõtteid sotsiaalmeedias ausalt väljendada või mitte?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

RVane
Valitsus on ikkagi ühtne keha. Valitsuse liikmena ei saa olla sellist asja et olen mina ja on nemad. Oma väljaütlemisega Jürge Ligi just selle lõhestumise põhjustaski - tekkis kaks leeri solvaja ja solvunu. Arvestades seda et oma töös peavad valitsuse liikmed igapäevaselt omavahel läbi käima, siis arusaadavalt põhjustab selline olukord, kus kedagi on solvatud, pingeid ja lahkhelisid ning võib hakata pikas perspektiivis ka valitsuse tööd häirima.

Näiteks: Avaldad avalikult FaceBookis mitte just kõige ilusamat arvamust mõne oma töökaaslase kohta kellega igapäevaselt tööl läbi pead käima. Kõik seal asutuses töötajad teavad nüüd mida sa selle isiku kohta arvad, ka. see isik ise. Isiklikult ei suudaks mina küll niiviisi edasi töötada, teades et mulle on osaks saanud suuremosa asutuse töötajate pahameelest.

Kui ei olda kindel et isiklik arvamus midagi paremaks muudab, siis rahu huvides tuleks see omale jätta.

Eks meil Eestis ole ju sõnavabadus aga vabadus sõnu valida peaks käima koos kohustusega teha seda moraali- ja eetikanorme järgides, eriti just nii kõrgel ametikohal kui seda on Rahandusminister.
.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

.
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
EL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

EL
In reply to this post by DianaLohmus
Poliitikul on täpselt sama palju õigust sotsiaalvõrgustikes oma mõtteid avaldada nagu igalpool mujal ehk seal avaldatud mõtted on sama suure tähtsusega, kui muud ajakirjandusele pakutud mõtteavaldused. Facebookis ei ole võimalik privaatsust tagada, sest need, kes su postitusi loevad võivad vabalt neid postitusi edasi jagada nii Facebookis kui ka teistes kanalites. Seega ei tasu loota, et seal tehtud postitused leebemat tagasisidet saaksid, kui sama mõtteavaldus televisioonis või ajalehes saaks. Kuigi meil on sõnavabadus, siis paratamatult peaks igaüks ikkagi arvestama, millised tagajärjed nendel vabadel sõnadel ja emotsioonipuhangutel olla võivad. Poliitikud eriti, sest rahvas ja vastasleer üldjuhul pangepanekuid niisama ei jäta.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

Liina Saar
Tänapäeval, sõnavabaduse tingimustes, on igaühel õigus oma mõtteid ja tõekspidamisi soovitud kanalites väljendada. Selle ausus ja tõepärasus jääb juba kirjutaja õlule ning samuti vastutab ta seejuures ka tagajärgede eest. Tõepoolest on avaliku elu tegelastel keeruline ja põhimõtteliselt võimatu mingit "prohmakat" maha vaikida või unustusse jätta. Pigem on lugejaskond rohkem kriitiline just poliitikute, kui teatud mõttes "rahva huvide esindajate", postituste suhtes. Igasugune väiksemgi silmariivav detail võib kaasa tuua äärmuslikud tagajärjed nagu me just hiljuti juhtusime pealt nägema.

Siiski kellegi vabadust ja õigusi see otseselt ei piira, pigem annab võimaluse teiste vigadest õppust võtta.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

Krista Vainik
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

ElenKäsk
In reply to this post by DianaLohmus
Mina arvan, et kõigil peaks olema õigus enda arvamuse avaldamisele, oled sa siis poliitik või suvaline tädi metsast. Aga nõustun, et avaliku elu tegelased peavad kindlasti rohkem jälgima, mida nad endale lubada saavad ja mida mitte ja kui julgevad üle piiri minna, siis tuleb ka tagajärgedega arvestada.
Kui lähtuda Ligi teemast, siis arvan, et teema puhuti liiga suureks. Pole see esimene kord, kus midagi halvasti öeldakse, nagu ka Ossinovski enda kommentaar kevadel Ligi suunas. Lihtsalt nüüd õnnestus niigi hell rahvuse teema sisse tuua ja seda ketrama hakata ja kindlasti kuuleme sellest veel ka valimiskampaaniates.
Üldises plaanis arvan, et on tore, kui meil on poliitikute seas ka värvikamaid tegelasi (nt Tarand, Kross), kes julgevad oma väljaütlemistega eristuda hallist massist.
ss
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

ss
In reply to this post by DianaLohmus
Poliitikul ei ole minu meelest mitte ainult õigus, vaid lausa kohustus oma mõtteid väljendada ;)

Tasub lihtsalt meeles pidada mis viisil on sobilik oma mõtteid avalikult väljendada ja mis viisil privaatselt. Kõige eest mida sa ütled või teed sa ka vastutad ja iga kord kui sa oma väljenduses pisut eksid on seda võimalik sinu vastu ära kasutada. Sõnavabadus tähendab siiski ainult seda et teatud piirideni (ehk siis punktideni kus sinu sõnavabadus satub konflikti mõne teise inimese mõne muu vabadusega) on sul võimalik oma mõtteid vabalt väljendada, kuid see ei paku sulle immuunsust tagajärgede eest ega vastutusvabadust oma sõnade eest.

Meil on minu arust nii mõnigi poliitik kes suudab sotsiaalmeedias vägagi hästi mängida, eeskätt meie President. Juhul kui poliitik tõesti oma mõtteid väljendab, on tegu päris mõnusa vahetu suhtlusega. Kui seal taga aga on Marketing&PR tiim kes enne iga sõna avaldamist selle üle käib, siis on tegu lihtsalt valimisreklaamiga ja üritan selle talletada koos muu reklaamiga kenasti prügikasti.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

ErikP
Nõustun Silveriga, et poliitikud peavad olema avatud ehk andma teada mida nad teevad ning mis on nende seisukohad.
Kui eelnevalt on poliitikud pannud peamise rõhu just valijatega kohtumas käimisele, siis nüüd tänu IT ja sotsiaalmeedia arengutele on neil võimalus/kohustus(?) enda mõtteid ja tegusid võimalikult paljudega jagada.
Mida see poliitik enda nime all avaldab on juba tema vastutada ning tagajärjed jäävad samuti tema kanda.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

Andreas Papp
In reply to this post by DianaLohmus
Otsene vastus küsimusele minu vaateviklist oleks, et "ausalt, kuid seisusele sobivalt". Ja minu hinnagul ka see laias laastus toimib.

Konkreetse näite juurde tulles arvan, et see, et Ligi kõnealuse seisukoha Facebookis avaldas oli pigem juhus kui teadlik valik justkui "varjatult" oma pahameelt väljendada. Kui oleks tal telekaamera eest sarnane riukalik mõte tulnud, oleks suhteliselt kindlalt käiku läinud. Olukord lihtsalt minu hinnangul peegeldas, et ta kahjuks isegi mitte ei viitsi enam nägu teha, et ta tolereerib teiste arvamuste eksisteerimist (see ei võrdu nende arvamustega nõustumisega).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

SiimJur
In reply to this post by DianaLohmus
On ikka, kuid tuleks siiski hoolikalt sõnu valida. Tahes-tahtmata korjab kollane meedia iga vääratuse üles ja siis on jama rohkem kui vaja.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

RobertVõsa
In reply to this post by DianaLohmus
Poliitikutel, nagu ka kõigil teistel kodanikel, on samasugune õigus enda arvamust avaldada mistahes kanalite kaudu. Samas peame me kõik ka ühtemoodi vastutama oma tegude ja väljaütlemiste eest. Siiski tuleks märkida, et poliitikute ja teiste avaliku elu tegelaste puhul jõuavad need väljaütlemisest tavaliselt palju suurema kuulajaskonnani. Kui nüüd sellele lisada veel, et poliitiku karjääri edukus sõltub suurel määral rahva arvamusest, võiks tuletada, et poliitikutel tuleks oma väljaütlemistega olla äärmiselt ettevaatlik.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

dbuivolov
In reply to this post by DianaLohmus
Muidugi on poliitikul, nagu ka igal tavalisel inimesel, õigus oma mõtteid ausalt väljendada. Poliitikud isegi peavad seda tegema, ükskõik kas sotsiaalmeedias või mõne teise kanali kaudu, et valijad teaks konkreetse poliitiku arvamust.
Dmitri Buivolov
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

AveKarjus
Kui sa oled juba avaliku elu tegelane (otseselt ju vahet ei ole, kas tegu on poliitikuga või mõne laulja/näitlejaga), siis igaljuhul reageeritakse su tegemiste ja ütlemiste peale rohkem kui mõne "tavainimese" puhul. Niiet olen nõus, keegi ei keela oma arvamust avaldada, aga mõnel juhul tuleb pisut rohkem läbi mõelda, kuidas mõnda mõtet avalikkusele serveerida.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

Anna Tõnnson
In reply to this post by DianaLohmus
Minu seisukoht on selles osas samuti tolerantne ehk siis inimeste arvamusi ja sõnavõtte tuleks tolereerida nende staatusest olenemata. Samas ei näe ma ühtegi vabandust, mis põhjendaks ebaviisakust ja ülbust, kuid kas lapsesuu välja öeldud sõnad muudavad inimese kohe kehvaks ministriks ja on piisav põhjus tagasi astumiseks? Pigem tunneks mina ennast kindlamalt, kui Rahandusministeeriumit juhib tugeva käega (kahjuks ka suuga) inimene kui poliitiliselt korrektne broiler.

Aktiivset sotsiaalmeedia elu ei ela aga enam ammu ainuüksi poliitikud, vaid ka suurkonsernide juhid, pangapresidendid ja heategevusliikumiste patroonid ja seda siis loomulikult mitte ise postitusi tehes vaid ikka välist abi et mitte öelda tööjõudu kasutades. Sellise tendentsi moraalne külg on aga vist hoopis teine teema.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

TauriAlas
In reply to this post by DianaLohmus
Ligiga on see probleem, et ta on nagu väikene laps, kes liivakastis mängides kühvlist ilma jäädes hakkab tatti pritsima ja omaette puristama. Ei olnud just kaua aega tagasi kui Simsonil kaagutamine kästi lõpetada. Hea ja asjaliku poliitiku näitab kätte tema tasakaalukus ja oskus olla rahulik ka rasketel aegadel. Ligi on näidanud, et tema puhul tasakaalukust ja rahulikkust ei maksa oodata.

Olen samuti arvamusel, et seisus kohustab. Kui ikkagi oled riigiaparaadi ladvikus, siis igasugune süsteemi raputav arvamus võiks pigem olemata olla. Tegutsemine sotsiaalmeedias peab olema sellistel inimestel märksa kontrollitum.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

Kaidar
In reply to this post by DianaLohmus
Olen arvamusel, et kõigil on õigus enda arvamusi väljendada, lihtsalt alati ei ole seda mõistlik teha (eraldi poliitikutel) Jürgen Ligi Wolfgang Schäublega seotud postitus oli südamlik ja võitis nii mõnegi poolehoidja.   Vaadates alguses Jürgen Ligi tagasiastujate hulka postimehes, siis esialgu toetas seda 50% ning suurema kära vaibumisel ehk 20-30%. Iseenesest kahju, et hea minister ühe lolli postituse tõttu sunniti tagasi astuma.
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sotsiaalvõrgustike mõju poliitikas

TarmoKuusepalu
In reply to this post by DianaLohmus
Igal inimesel, ka poliitikul, on vabadus omi seisukohti avaldada millises meedias tahes. Olgu selleks siis ajakirjandus või näoraamat. Iseküsimus on kultuuritus. "See mis on lubatud härjale ei ole lubatud Jupiterile". Külapoe nurga taga võid oma parimat sõpra kutsuda hellitusnimedega aga avalikkuse ees tuleb ennem mõelda, kas tasub kõike, mida sülg suhu toob, ka välja puristada.