diplom vs kogemused?

classic Classic list List threaded Threaded
40 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

diplom vs kogemused?

rauno45
Kui oleksite tööandja ja teil oleks valida kahe võrdväärse kandidaadi vahel, kelle ainuke erinevus on see, et 1 on saanud oma teadmised koolist diplomiga aga teine töötades kogemusi saades, siis kelle te valiksite?

Ise arvan, et mingi diplomi omamine näitab enamasti ainult võimet õppida (kui just ei ole tegu mingisuguse sertifikaadiga) ning seda ei saa võrrelda reaalse töökogemusega seega palkaksin töökogemust omava inimese.
eh
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

eh
Eks kõik oleneb konkreetsetest inimestest ja ka töökohast, aga hetkel olen tugevalt tööinimese poole kaldu. Teine lugu on muidugi kui koolilõpetajal on näiteks cum laude ja tal on ette näidata mingeid hobiprojekte, aga tööinimene on üsna keskpärane. Sel juhul on valida juba raskem, sest potentsiaali tundub esimesel palju olema ja teatud töökohtade puhul võib see isegi olulisem olla kui spetsiifiline skillset. Eks neid olukordi võib igatpidi konstrueerida, aga üldiselt kalduks kogemusega inimese poole.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

SiimVeskilt
In reply to this post by rauno45
Diplom või töökogemus toob inimese intervjuule, tööd saaks aga see, kes proovitöö paremini teeks ja olemasoleva meeskonnaga paremini läbi saaks. Reaalne töökogemus ei tähenda töö tegemist soovitud tasemel, sama käib ka diplomiga.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Chito
In reply to this post by rauno45
Eks paberi taga olevalt inimeselt eeldad, et ta on arukas. Ette pole näha, kas ta töötaks paremini võrreldes inimesega, kel kogemused, aga pole paberit. Mõlemad valikud on oma riskiga ja tulemust näitab aeg.
Paberiga noort (nt 23-24) annab veel lihvida, aga nt paberiteta, kogemustega vanemat (34-37) persooni on raskem mõjutada/õpetada ümber.
Ma võtaks noorema :) küll on aga palju töökuulutusi:"...töökogemust vähemalt..."
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Liina Saar
Olen samuti arvamusel, et mingil määral oleneb see kindlast töökohast ja selle spetsiifikast.

Kui tööandja pakub vastaval (mittejuhtival) ametikohal intensiivset väljaõpet niikuinii, siis ei ole kogemuse omamine väga oluline. Pigem ongi just diplomiga "puhast lehte" ehk lihtsam konkreetse ettevõtte eripärale vastavalt välja õpetada, kui suure kogemustepagasiga inimest. Diplom näitab tõepoolest õppimisvõimet ja kindlate teadmiste omamist, kuid oskused ja kogemused tulevad töö käigus.

Aga näiteks, kui ei suudeta ettevõtte siseselt kõrgendada kedagi üksuse/osakonna vms juhiks ning otsitakse väljast poolt täiesti uut töötajat sellele ametikohale, siis võiks uue töötaja puhul küll eeldada eelneva kogemuse olemasolu juhtival ametikohal ning paberi omamine poleks kindel eeldus, vaid midagi, mis tuleks pigem kasuks.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Alo P.
In reply to this post by rauno45
Mõlemal juhul tuleb vaadata ka isikut, kes on selle diplomi või kogemuste pagasi taga. Vähemalt minu jaoks on tähtis see, et see töölevõetav inimene sobiks olemas olevasse töökeskkonda, oleks motiveeritud töötama ettevõtte eesmärgi nimel ning valmis õppima. Ehk siis personali poliitika võiks olla taoline, et sa vaatad inimest diplomite, kutsetunnistuse või kogemuse kõrvale. Võib lihtsasti juhtuda see, et ka kobakäpad võivad endale saada ei tea mis haridused, aga kui isik selle taga on saamatu siis pole temaga midagi peale hakata.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

ElenKäsk
In reply to this post by rauno45
Oleneb ametikohast, kas on vaja, et keegi tuleks uute teadmiste/vaadetega ettevõttesse, kus majasiseseid teadmisi napib, siis võtaks kogemustega isiku, aga kui pigem on vaja kedagi, kes teeks eelnevalt paika pandud kindlaid ülesandeid, siis võtaksin pigem jällegi diplomi omaja, nö puhta lehe, keda on lihtsam oma meele järgi voolida.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

GermoVali
In reply to this post by rauno45
Kindlasti sõltub töö iseloomust ning minu kui tööandja plaanidest. Kui on vaja kedagi, kes lahendaks kiiresti mingi(d) ülesanded ning inimene on varasemalt selliste ülesannetega kokku puutunud ning on kinnitus soovituste näol, et ta tõesti neid ülesandeid oskab lahendada, siis pole ju diplomit vaja ning seda ka ei nõuaks.

Samas, kui mul oleks vaja kedagi, kes küll kohe neid ülesandeid ei oska lahendada, kuid kes ise oleks nõus õppima ning ise soovib õppida, siis pigem arvestaks juba diplomit. Siililegi selge, et diplom ei näita kõike, kuid mingi pildi inimese suutlikkusest ning varasemast motiveeritusest saaks ikka.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Raul Valge
In reply to this post by rauno45
Töötan ise vanemarendajana ning olen osalenud uute arendajate valimises. Minu kogemus näitab et haridus ei maksa enamasti eriti midagi. Kogemustega arendajatel vaatame eelnevat töökogemust ning "rohelistel" arendajatel üritame leida sellised kellel on näha entusiasmi eriala suhtes, eelkõige siis isiklike projektide näol.
Lõpptulemusena otsustamise aluseks saab nagunii olema proovitöö.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Sergei_Hristoforov
In reply to this post by rauno45
Arvan ka, et sõltub kandidaatidest ja töökohast, aga üldjuhul prioriteet antakse inimesele reaalse töökogemusega. Kui tudengil töökogemus puudub, siis ei ole teada kuidas ta täistööpäevadega hakkama saab uues kollektiivis. Samuti kui rääkida töökohast, mis vajab kitsaid teadmisi, nagu näiteks java arendaja, siis valik tudengi, kellel oli 3-4 Javaga seotud õppeainet ja 1-2 a. reaalse töökogemusega inimese vahel on üsna selge.
ss
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

ss
In reply to this post by rauno45
Oluline on eeskätt siiski inimene. Kuidas ta kollektiivi sobib, kas ta suudab õppida, kas ta toob endaga kaasa oskusi mida firmas veel ei ole, kuidas ta sobib täidetavale töökohale. Oma tiimiga hästi läbi saamine ja aktiivne suhtlemine on produktiivsuse seisukohalt sageli suurem väärtus kui ükskõik millised akadeemilised kraadid, sertifikaadid või kogemused. Samas, see kõik selgub eeskätt siiski katseajal, mitte veel vestluste/prooviülesannete käigus.

Kui panna ennast tööandja rolli, siis kui tõesti kõik muu oleks kandidaatidel võrdne, ilmselt eelistaks töökogemusega töötajat. Samas, kahte täpselt samasugust inimest ei ole olemas, ning otsustav faktor on enamasti hoopis midagi muud.
EL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

EL
In reply to this post by rauno45
Kust see diplomiga inimene siis oma kogemused peaks saama? Muidugi sõltub palju inimesest endast, millise mulje ta jätab, kuidas suhtleb ja kui motiveeritud ta on. Tõesti hea lahendus oleks anda mõlemale kandidaadile mingi ülesanne, mis mõlema jaoks piisavalt uus oleks, et aru saada, kui õppimisvõimeline ja just motiveeritud õppima ta on. Kogemustega inimesega oleks kindlasti alguses lihtsam, aga samas teda ei pruugi anda enam nii palju voolida, kui äsja koolist tulnud inimest. Kui tõesti aega ega võimalust korralikku väljaõpet anda ei ole ja sellel kogemustega inimesel on kogemused just antud spetsiifikast, siis oleks mõistlikum võtta tema. Kui aega ja võimalust on ja töö nõuaks nii või naa mõlemal uute oskuste omandamist, siis miks mitte diplomiga kandidaadile võimalust anda.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Krista Vainik
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

Kaidar
In reply to this post by rauno45
Diplom näitab, et inimene suudab alustatud lõpule viia. Kogemused annavad eelduse asjade paremaks tegemiseks. Ma ka lähtuks konkreetsest inimesest. Tean mitut erasektori inimest, kes võivad ka keskhariduse baasil inimesed tööle võtta, kui tundub, et inimene on piisavalt tark ja sobib keskkonda.
Päris populaarsed on testipäevad või testitööd ning kui inimene teeb selle hästi ära, siis diplom enam olulist rolli ei mängi.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

KerstinKippar
In reply to this post by rauno45
Konkreetselt öelda, kumba eelistada - haridust või kogemust - on üsna raske. Olen nõus teistega, kes juba sõna võtsid, et eks see oleneb inimesest ja konkreetsetest oskustest. Endal pole olnud võimalust kedagi tööle võtta ja otsustada, kuid tuttavad on rääkinud olukorrast, kus näiteks kõrgkooli väga heade hinnetega lõpetanud töötaja tegelikult tööl suurt midagi ei oska. Aga see on ainult üks näide, seda pole vaja võtta üldistusena.

Tihti saavad otsustavaks hoopis kolmandad asjaolud ja omadused. Veel tuttavate kogemustest: ühte firmasse otsiti arendajat ja sõelale olid jäänud kaks kogemuste ja hariduse poolest enam-vähem võrdset kandidaati, kellest üks reklaamis ennast kui programmeerimisjumalat ja sai prooviülesandega hästi hakkama, teine aga sooritas prooviülesande pisut halvemini, kuid oli avatum suhtleja. Tööle võeti viimane, sest ta tundus iseloomu poolest kollektiivi paremini sobivat.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

SimoVeikolainen
In reply to this post by rauno45
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

karina.egipt
In reply to this post by rauno45
Nõustun eelnevate sõnavõtjatega, et ainult diplomi põhjal on keeruline reaalseid tulemusi hinnata. Proovitöö annab hea ülevaate, kuid kas ka kõikide kandidaatide töid suudad ja soovid hinnata? Ilmselt mitte.
Eesti tööandjad suhtuvad diplomi nõudesse liberaalselt ning vastavat haridust mitte omavate kandidaatide CV-d ei pruugi kohe prügikasti lennata. Samas kui vaadata mõnda vanemat Euroopa riiki, siis on üsna keeruline esimest "päris" töökohta ilma vastava paberita saada.

Selle teemaga seoses tuli meelde üks anekdoot:
Istuvad ettevõtte juhataja ja personalijuht CV-de kuhja taga, pakk on tohutult suur.
Äkki tõuseb juhataja ja viskab pooled CV-d paberihunti.
Personalijuht jääb juhile imestunult otsa vaatama.
Juhataja vastab selle peale: "No pole ju mõtet võtta tööle inimesi, kellel elus kohe üldse ei vea".

Ehk siis, õnne peab ka natuke olema :)

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

ErkiElli
In reply to this post by rauno45
Niimoodi on suhteliselt keeruline hinnata kuidas ma valiku teeksin. Kindlasti oleneb see konkreetsest ametikohast ja tööülesannetest. Diplom on oluline nagu ka reaalne töökogemus ning üks täiendab teist.
Kuid kui peaksin ikkagi valiku tegema, siis pigem pooldaksin kogemust.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

karen.grigorjan
In reply to this post by rauno45
Ilma diplomita inimene ei oma kõike vajalikke teadmisi, kuna tõenäoliselt ta õpis "mida tahas", aga "mida on vaja" võib olla ei võtnud arvesse. Tavaliselt ilma diploomita inimestel on madalam kärjaaripotentsiaal. Minu arvates, tõeline spetsialist peaks k PhD omama.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: diplom vs kogemused?

AveKarjus
In reply to this post by ErkiElli
Huvitav, kui enamus eelistaks selles olukorras kogemustega inimest, miks me kõik siis kooli tulnud oleme?
Aga vast jah kahe hea kombinatsioon oleks see kõige parem variant. Ning kindlasti on inimese isikuomadused väga olulised.
12